شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

مانوک

+ امام خميني(ره): در تمام دنيا در بين رئيس جمهورها و سلاطين و امثال اينها، يک نفر را مثل آقاي خامنه اي پيدا کنيد که متعهد به اسلام باشد، پيدا نمي کنيد آقاي خامنه اي يک نعمتي است که خدا به ما داده است.(صحيفه نور)
zohoor-e-monji
به قدري اين جمله به موقع بود که نمي دونم چي بگم......
چراغ جادو
مانوک
0 امتیاز
0 برگزیده
162 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مانوک عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top